برگزاری سمینار آموزشی شرکت همند نیرو گسیل در متروی تهران

سمینار

سمینار آموزشی آموزشی شرکت همند نیرو گسیل در ارتباط با باتری های نیکل کادمیوم کمپانی هوپکه آلمان مورخ 28/03/1398 در سالن کنفرانس شرکت بهره برداری قطار شهری تهران و حومه(متروی تهران) با توضیح و بررسی موضوعات زیر برگزار گردید.

*معرفی شرکت همند نیرو گسیل

*محصولات و خدمات قابل ارائه

* معرفی باتری های HOPPECKE   NI-CAD   FNC Battery ،که ضمن پاسخ به سوالات فنی و بازرگانی مدیران و کارشناسان محترم مجموعه ، نمونه آموزشی باتری نیکل کادمیوم و پلاگ آکواژن هم به بازدید عموم رسید.