حضور در نمايشگاه

نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز، پالایش و پتروشیمی  به عنوان بزرکترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در این حوزه که هر ساله با حضور جمع کثیری از شرکتهای توانمند داخلی و خارجی صنعت نفت و گاز بر پا میگردد ، فرصت بسیار مغتنمی است تا شرکتهای فعال در این زمینه دست آورد ها و آخرین محصولات خود را در معرض بازدید متخصصان این صنعت قرار دهنددر همین راستا شرکت همند نیرو گسیل همچون سالهای گذشته  در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز، پالایش و پترو شیمی که مهمترین رویکرد آن در سال جاری رونق تولید و حمایت از فعالان داخلی صنعت نفت به ویژه سازندگان کالا ها و تجهیزات نفتی بود ، از تاریخ 11 الی 14 اردیبهشت ماه 1398  پذیرای مهمانان و بازدید کنندگان  محترم خود بود

.