FNC R

Rail power FNC V/ VA / VC

FNC (L,M,H,X)R 

رنج ظرفیت بر حسب آمپر ساعت  : 35 تا 560 آمپر ساعت

ولتاژ نامی هر سلول : 1.2 ولت

الکترولیت: هیدروکسید پتاسیم KOH

کاربردها: سیستم­های ریلی                                                                 

طول عمر متوسط:15 سال

محدوده عملکرد دمایی: 20- تا 55+ درجه سانتیگراد

درصد دشارژ ظرفیت نامی در دمای 20 درجه سانتی گراد در هر ماه : 2 الی 3% در ماه

ولتاژ شارژ هر سلول  Float charge: 1.47  v- Boost charge : 1.57 v

 استاندارد ساخت: IEC 60623, EN 45545, EN 12663, ISO 9001, IRIS, ISO 14001

پیوست:
بیشتر: Rail power V »

دیدگاه خود را ارسال نمایید